Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Legnicy z siedziba W Chojnowie powstało z inicjatywy środowiska, pielęgniarskiego, polityków i przedstawicieli samorządu województwa dolnośląskiego w lutym 2001r. celem powołania tej organizacji było promowanie nowych form opieki nad osobami długotrwale unieruchomionymi, niepełnosprawnymi zarejestrowane w KRS pod numerem 0000039215. W myśl statutu Dolnośląskie Stowarzyszenie ”Niebieski Parasol” działa na rzecz osób niepełnosprawnych, a cele jest zwiększenie aktywności życiowe i zaradności osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydajności opiekuńczej rodziny, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Dolnośląskie Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” jest organizacją pożytku publicznego – stad mile są widziane wszelkie datki pieniężne lub rzeczowe. Za które w imieniu własnym i podopiecznych dziękujemy.

Numer konta: 74 1020 3017 0000 2002 0192 3531

Prowadzimy również sprzedaż cegiełek o nominałach 5,-; 10,-; 20,-; 50,- PLN które SA przeznaczone na wyposażenie Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol” w Chojnowie.